Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer Europaparlamentets resolution av den 15 januari 2008 om skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer (2007/2144(INI))