Regimul fiscal aplicabil pierderilor în situațiile transfrontaliere Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2008 privind regimul fiscal aplicabil pierderilor în situațiile transfrontaliere (2007/2144(INI))