Przepisy podatkowe a straty w sytuacjach transgranicznych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przepisów podatkowych a strat w sytuacjach transgranicznych (2007/2144(INI))