Daňové zacházení se ztrátami v přeshraničních situacích Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2008 o daňovém zacházení se ztrátami v přeshraničních situacích (2007/2144(INI))