Sprawa T-400/07: Skarga wniesiona w dniu 5 listopada 2007 r. — GretagMacbeth przeciwko OHIM (kolory w kwadratach)