Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 24. septembra 2009.