Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tal-24 ta' Settembru 2009.