Zaak C-84/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 februari 2008 door Athanasios Pitsiorlas tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 27 november 2007 in zaken T-3/00 en T-337/04, Athanasios Pitsiorlas/Raad van de Europese Unie en Europese Centrale Bank