Kohtuasi C-84/08 P: Athanasios Pitsiorlasi 21. veebruaril 2008 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (viies koda) 27. novembri 2007 . aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-3/00 ja T-337/04: Athanasios Pitsiorlas versus Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Keskpank