Υπόθεση C-84/08 P: Αναίρεση που άσκησε στις 21 Φεβρουαρίου 2008 ο Αθανάσιος Πιτσιόρλας κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου (Πέμπτο τμήμα) που εκδόθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2007 στην υπόθεση T-3/00 και Τ-337/04 κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας