Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2345, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)