Zadeva C-345/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. decembra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Schwerin – Nemčija) – Krzysztof Pesla proti Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (Prosto gibanje delavcev — Člen 39 ES — Zavrnitev dostopa do pravniškega pripravništva za regulirane pravniške poklice — Kandidat, ki je pridobil diplomo iz prava v drugi državi članici — Merila preizkusa enakovrednosti pridobljenih znanj)