C-345/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. december 10-i ítélete (a Verwaltungsgericht Schwerin (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Krzysztof Peśla kontra Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (Munkavállalók szabad mozgása — EK 39. cikk — A szabályozott jogi szakmák felkészítő gyakorlatára bocsátás megtagadása — A valamely másik tagállamban jogi oklevelet szerzett jelölt — A megszerzett ismeretek egyenértékűségének vizsgálati szempontjai)