Asia C-345/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.12.2009 (Verwaltungsgericht Schwerinin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Krzysztof Pesla v. Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — EY 39 artikla — Kieltäytyminen antamasta oikeutta osallistua säänneltyjä lakimiesammatteja varten järjestettävään lakimiesharjoitteluun — Hakija, joka on hankkinut oikeustieteellisen tutkintotodistuksensa toisessa jäsenvaltiossa — Hankittujen tietojen vastaavuuden tutkintaperusteet)