Kohtuasi C-345/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. detsembri 2009 . aasta otsus (Verwaltungsgericht Schwerini (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Krzysztof Peśla versus Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (Töötajate vaba liikumine — EÜ artikkel 39 — Keeldumine võtta isik vastu juriidilisse ettevalmistusteenistusse reguleeritud juriidilistele kutsealadele — Kandidaat, kes on oma ülikoolidiplomi õigusteaduses omandanud mõnes muus liikmesriigis — Omandatud teadmiste võrdväärsuse hindamise kriteeriumid)