Apvienotās lietas T-392/03, T-408/03, T-414/03 un T-435/03: Pirmās instances tiesas 2008. gada 25. septembra rīkojums — Regione Siciliana /Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — ERAF — Finanšu atbalsta atcelšana — Jau izmaksātu summu atgūšana — Prasība maksāt nokavējuma procentus — Ieskaits — Reģionālā vai vietējā iestāde — Tiešas ietekmes neesamība — Nepieņemamība)