Yhdistetyt asiat T-392/03, T-408/03, T-414/03 ja T-435/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 25.9.2008 — Regione Siciliana v. komissio (Kumoamiskanne — EAKR — Taloudellisen tuen peruuttaminen — Jo maksettujen suoritusten takaisinperiminen — Viivästyskorkojen suorittamista koskevat vaatimukset — Kuittaus — Alueellinen yhteisö tai paikallisyhteisö — Asia, joka ei koske asianomaista suoraan — Tutkimatta jättäminen)