Zadeva C-360/06: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. oktobra 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH proti Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg (Svoboda ustanavljanja – Davčna zakonodaja – Davek od dohodka pravnih oseb – Vrednotenje deležev kapitalske družbe, ki ne kotirajo na borzi)