C-360/06. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. október 2-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH kontra Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg (Letelepedés szabadsága – Adójogszabályok – Társasági adó – Tőketársaságban fennálló, jegyzetlen részesedés értékelése)