Kohtuasi C-360/06: Euroopa Kohtu (teine koda) 2. oktoobri 2008 . aasta otsus (Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg — Saksamaa) — Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH versus Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg (Asutamisvabadus — Maksuõigus — Ettevõtte tulumaks — Noteerimata aktsiate hindamine kapitaliühingutes)