Sag C-360/06: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 2. oktober 2008 — Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH mod Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg, Tyskland) (Etableringsfrihed — skattelovgivning — selskabsskat — værdiansættelse af ikke-børsnoterede andele i kapitalselskaber)