Věc C-360/06: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 2. října 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Hamburg – Německo) – Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH v. Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg (Svoboda usazování — Daňové právní předpisy — Korporační daň — Oceňování nekótovaných podílů v kapitálových společnostech)