Sodelovanje pri ureditvi varnosti civilnega letalstva * Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. januarja 2009 o predlogu Odločbe Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva (10972/2007 – KOM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS))