Acord între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile * Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 ianuarie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile (10972/2007 - COM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS))