Ftehim bejn il-KE u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar koperazzjoni fit-treġija tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili * Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat- 13 ta' Jannar 2009 dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar koperazzjoni fit-treġija tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili (10972/2007 – COM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS))