Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu Nolīgums par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentācijā * Eiropas Parlamenta 2009. gada 13. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentācijā (10972/2007 – COM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS))