Сътрудничеството в областта на безопасността на гражданското въздухоплаване * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 януари 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно сътрудничеството в областта на регламентирането на безопасността на гражданското въздухоплаване (10972/2007 – COM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS))