Zadeva T-245/09: Tožba, vložena 24. junija 2009 — Shell Hellas proti Komisiji