Cauza T-245/09: Acțiune introdusă la 24 iunie 2009 — Shell Hellas/Comisia