Lieta T-245/09: Prasība, kas celta 2009. gada 24. jūnijā — Shell Hellas/Komisija