Kohtuasi T-245/09: 24. juunil 2009 esitatud hagi — Shell Hellas versus komisjon