KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ERASMUS KÕIGI JAOKSELi HARIDUS-, KOOLITUS-, NOORSOO- JA SPORDIPROGRAMM