Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 168/2013/EU rendeletnek az L kategóriájú kifutó sorozatú járművekre vonatkozóan a Covid19-járványra adott válaszul hozott különös intézkedések tekintetében történő módosításáról (COM(2020) 491 final – 2020/0251 (COD))