Uredba Komisije (ES) št. 784/2009 z dne 27. avgusta 2009 o določitvi najvišje odkupne cene za maslo za 10. posamični razpis v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (ES) št. 186/2009