Nariadenie Komisie (ES) č. 784/2009 z  27. augusta 2009 , ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena masla pre 10. jednotlivú výzvu na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 186/2009