Regulamentul (CE) nr. 784/2009 al Comisiei din 27 august 2009 de stabilire a prețului maxim de achiziție a untului pentru a 10-a invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009