Komisjoni määrus (EÜ) nr 784/2009, 27. august 2009 , millega määratakse kindlaks või maksimaalne kokkuostuhind määrusega (EÜ) nr 186/2009 avatud pakkumismenetluse raames 10. individuaalseks pakkumiskutseks