Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 784/2009 της Επιτροπής, της 27ης Αυγούστου 2009 , σχετικά με τον καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς βουτύρου για τον 10ο επιμέρους διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2009