Регламент (ЕО) № 784/2009 на Комисията от 27 август 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за масло за 10-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 186/2009