Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1991 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της 28ης Νοεμβρίου 2019 για τον διορισμό αρχηγού αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο ΚοσσυφοπέδιοΗ ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/2/2019)