Rådets genomförandeförordning (EU) 2020/1124 av den 30 juli 2020 om genomförande av förordning (EU) 2016/1686 om införande av ytterligare restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som har samröre med dem