Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1124 z 30. júla 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2016/1686, ktorým sa ukladajú dodatočné reštriktívne opatrenia voči ISIL (Dá’iš) a al-Káide a voči fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom, ktoré sú s nimi spojené