Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1124 tat-30 ta’ Lulju 2020 li jimplimenta r-Regolament (UE) 2016/1686 li jimponi miżuri restrittivi addizzjonali kontra ISIL (Da’esh) u Al-Qaida u persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet jew korpi assoċjati magħhom