Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1124 2020 m. liepos 30 d. kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2016/1686, kuriuo nustatomos papildomos ribojamosios priemonės, taikomos ISIL („Da’esh“) ir „Al-Qaida“ bei su jomis susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms