Provedbena uredba Vijeća (EU) 2020/1124 od 30. srpnja 2020. o provedbi Uredbe (EU) 2016/1686 o uvođenju dodatnih mjera ograničavanja protiv ISIL-a (Daiš) i Al-Qaide te s njima povezanih fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela