Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1124, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvista rajoittavista lisätoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/1686 täytäntöönpanosta