Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1124, 30. juuli 2020, millega rakendatakse määrust (EL) 2016/1686, millega kehtestatakse ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravad täiendavad meetmed