Spojené věci C-261/08 a C-348/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. října 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Murcia-Španělsko) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) v. Delegado del Gobierno en la Región de Murcia ( Víza, azyl a přistěhovalectví — Opatření týkající se překračování vnějších hranic — Článek 62 bod 1 a čl. 62 bod 2 písm. a) ES — Úmluva k provedení Schengenské dohody — Články 6b a 23 — Nařízení (ES) č. 562/2006 — Články 5, 11 a 13 — Domněnka týkající se délky pobytu — Státní příslušníci třetí země, kteří se nacházejí na území členského státu neoprávněně — Vnitrostátní právní úprava, která umožňuje podle okolností buď uložit pokutu, nebo nařídit vyhoštění )