Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/2231 z dne 10. decembra 2019 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2020 (ECB/2019/40)