Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/2231 z 10. decembra 2019 o schválení objemu emisie mincí v roku 2020 (ECB/2019/40)